VOV-left-160x600
VOV-right-160x600

Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam

10 kỹ năng sống quan trọng cha mẹ cần dạy con

10 kỹ năng sống quan trọng cha mẹ cần dạy con

VOV.VN -Trường học là nơi giáo dục và phát triển trí tuệ của trẻ em, nhưng có một số kỹ năng sống mà một đứa trẻ có thể học tốt nhất tại nhà. Những kỹ năng này sẽ giúp con bạn chịu đựng và tồn tại qua hầu hết các trường hợp khẩn cấp trong cuộc sống.