PC_Float_Left
PC_Float_Right

Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam

Tuyên bố về tầm nhìn chung Việt Nam - Hoa Kỳ

Tuyên bố về tầm nhìn chung Việt Nam - Hoa Kỳ

VOV.VN - Nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ra Tuyên bố về Tầm nhìn chung. VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung này.