Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam

"Đại gia làm hư hỏng cán bộ!"

“Đại gia làm hư hỏng cán bộ!“

VOV.VN - "Đại gia, đại ca làm hư hỏng cán bộ, làm méo mó quan hệ đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật còn khá phổ biến, nhưng vẫn đứng ngoài vòng pháp luật".
VOV_AllPage