Danh sách một số Liệt sĩ tại nghĩa trang tỉnh Bình Thuận

Thông tin do ông Nguyễn Ngọc Dậu ở phường Bạch Hạc (Việt Trì- Phú Thọ) cung cấp.

1.     LS Mai Văn Tiến, sinh 1952, phần quê quán chỉ ghi là : Vĩnh Phú, đơn vị: C1 D14 Trường Sơn, hy sinh 16/4/1975

2.     LS Đinh Văn Chung, phần quê quán chỉ ghi là Vĩnh Phú, đơn vị C1 D11 Trường Sơn, hy sinh 14/4/1975

3.     LS Đinh Văn Trình, sinh 1949, quê quán: Hoàng Hoa, Tam Dương, Vĩnh Phú, đơn vị C88 Bình Tuy, hy sinh 25/6/1971

4.     LS Đinh Xuân Đều, sinh 1955, quê quán: Bình Đình, Yên Lạc, Vĩnh Phú, chức vụ tiểu đội phó, đơn vị: C1 D1 E25, hy sinh

5.     LS Nguyễn Văn Viết, sinh 1950, quê quán: Thượng Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú, đơn vị: D186 KB, hy sinh 13/4/1970

6.     LS Nguyễn Văn Bách, sinh 1943, quê quán: Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phú, đơn vị C88 Bình Tuy, hy sinh 20/4/1972

7.     LS Nguyễn Trọng Hình, phần quê quán chỉ ghi là Vĩnh Phú, chức vụ trung đội trưởng, đơn vị  C3 D186 QK6, hy sinh 3/1973

8.     LS Phạm Văn Chuyên, quê quán: Yên Sơn, Thanh Sơn, Vĩnh Phú, không rõ ngày hy sinh

9.     LS Nguyễn Văn Xinh, sinh 1938, quê quán: Vân Hội, Tam Dương, Vĩnh Phúc, cấp bậc thượng sỹ, chức vụ tiểu đội phó, hy sinh 16/5/1973

10. LS Trần Văn Khổn, sinh 1940, quê quán: Hiệp Lực, Yên Lãng, Vĩnh Phúc, chức vụ trung đội trưởng, là giáo viên trường huấn luyện, hy sinh 8/11/1972

11. LS Lê Văn Tình, sinh 1931, quê quán: Cao Đại, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị: D610 E3 F320, hy sinh 11/7/1971

12. LS Nguyễn Hữu Mùi, sinh 1953, quê quán: Tam Nông, Phú Thọ, chức vụ tiểu đội phó, đơn vị: C1 D1 E25, hy sinh 14/4/1975

13. LS Lê Văn Hưu, sinh 1922, quê quán: Phù Ninh, Phú Thọ, cấp bậc thiếu uý, đơn vị an ninh thuộc huyện đội Thuận Nam, hy sinh 16/10/1968

14. LS Nguyễn Tiến Nghĩa, sinh 1945, quê quán: Liên Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, cấp bậc hạ sỹ, đơn vị C88 Bình Tuy, hy sinh 20/4/1972

15. LS Nguyễn Phương Cọt, sinh 1939, quê quán: Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, đơn vị D12 Trường Sơn, hy sinh 17/4/1975

 

Danh sách ý kiến

Sắp xếp theo:
  • nguyễn ngọc sang
    tìm liệt sĩ NGUYỄN NGỌC OANH ( bí danh HOANH ) sinh năm 1940, quê ở Tạp An Nam, xã phổ văn, huyện Đức phổ, tỉnh Quảng Ngãi, chức vụ tiểu đội trưởng , đơn vị Tỉnh đội Binh tuy( cũ ) nay là tỉnh Bình thuận , nhập ngũ 05/1964 , hy sinh ngày 01/06/1969 . Ai biết thông tin mộ anh NGUYỄN NGỌC OANH thì thông tin cho em NGUYỄN NGỌC SANG số đt 0905200929 hoặc 0993129068, xin chân thành cảm ơn.