Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 10 (tiết 4)

08:49 | 16/11/2012

Chúng ta sẽ một bài đọc ngắn về hậu quả của thiên tai và ôn lại kiến thức đã học từ những bài học trước.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 10 (tiết 4)

08:49 | 16/11/2012

Chúng ta sẽ một bài đọc ngắn về hậu quả của thiên tai và ôn lại kiến thức đã học từ những bài học trước.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 10 (tiết 3)

08:46 | 15/11/2012

Ở tiết này đề cập đến thiên tai ở Việt Nam.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 10 (tiết 2)

07:42 | 12/11/2012

Trong tiết này sẽ đề cập đến thảm họa thiên tai ở các nước châu Á.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 10 (tiết 1)

08:41 | 10/11/2012

Trong tiết này, chúng ta sẽ học về chủ đề “Thiên tai”

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 9 (tiết 4)

08:39 | 07/11/2012

Chúng ta sẽ tìm hiểu về nạn ô nhiễm môi trường và tác hại của ô nhiễm môi trường.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 9 (tiết 3)

08:36 | 05/11/2012

Trong tiết này, chúng ta sẽ học những từ vựng về chủ đề “Môi trường”

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 9 (tiết 2)

08:34 | 02/11/2012

Các bạn sẽ tìm hiểu về sự ảnh hưởng của nước thải tới môi trường.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 9 (tiết 1)

08:30 | 30/10/2012

Tại tiết này, chúng ta sẽ học về chủ đề “Môi trường”.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 8 (tiết 4)

11:43 | 28/10/2012

Ở tiết này, các bạn sẽ tiếp tục học về chủ đề “HIV/AIDS”.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 8 (tiết 3)

11:43 | 27/10/2012

Các bạn sẽ tiếp tục học về chủ đề “HIV/AIDS” và các từ ngữ liên quan đến y tế và sức khỏe

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 8 (tiết 2)

11:37 | 23/10/2012

Chúng ta sẽ cùng học về chủ đề “HIV/AIDS”.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 8 (tiết 1)

11:34 | 22/10/2012

Trong tiết này, các bạn sẽ tìm hiểu về HIV/AIDS.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 7 (tiết 4)

11:32 | 21/10/2012

Chúng ta tiếp tục ôn tập những từ ngữ và mẫu câu đã học từ những bài trước.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 7 (tiết 3)

11:30 | 20/10/2012

Ở tiết này, chúng ta tiếp tục ôn tập những từ ngữ và mẫu câu đã học từ những bài trước.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 7 (tiết 2)

11:26 | 18/10/2012

Chúng ta tiếp tục ôn tập những từ ngữ và mẫu câu đã học từ những bài trước.