Ban Dân vận Trung ương giao ban trực tuyến công tác dân vận

Đại biểu của 63 tỉnh thành trong toàn quốc tham dự tại 3 điểm cầu là Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hôm nay (30/6), Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2009, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. Đại biểu của 63 tỉnh thành trong toàn quốc tham dự tại 3 điểm cầu là Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

6 tháng qua Ban Dân vận Trung ương tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, triển khai một số nhiệm vụ quan trọng về công tác dân vận. Tiếp tục kiểm tra đôn đốc việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 về công tác dân vận; kiểm tra hưóng dẫn việc thực hiện công tác dân vận, nhất là triển khai thực hiện phong trào thi đua trọng tâm của năm 2009 là Năm dân vận của chính quyền và Dân vận khéo. Ban Dân vận Trung ương đã phối hợp với các ban ngành liên quan tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo giải quyết có kết quả các vụ việc liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo và những vấn đề phát sinh trong nội bộ nhân dân.

Tại các điểm cầu, đại biểu nhiều tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai, Ninh Bình, Hải Phòng, Thanh Hoá, Cục Dân vận Tổng cục Chính trị- Bộ Quốc Phòng, Tổng cục xây dựng lực lượng- Bộ Công an và nhiều tỉnh khác đã nêu những cách làm hay, kinh nghiệm tốt, những điển hình và khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ công tác dân vận tại cơ sở

Đại biểu các tỉnh, thành phía Nam như: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ… trong thảo luận đều cho rằng: 6 tháng đầu năm Ban dân vận các địa phương đã tham mưu cho cấp uỷ triển khai “Năm dân vận chính quyền”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” sát với tình hình thực tế của từng địa phương, góp phần phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Các đại biểu nhận xét chất lượng và hiệu quả công tác dân vận có chuyển biến tích cực, tạo sức lan toả rộng.

Ông Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Dân vận, Thành uỷ Cần Thơ, cho rằng để làm tốt công tác dân vận cần thực hiện tiếp cận và thuyết phục người dân. Nhiều vấn đề tưởng như rất khó, nhưng qua vận động, thấy được thiện chí của người làm dân vận, thấy hiệu qủa công việc, thì bà con cũng như các ngành đồng tình ủng hộ. Vậy mới là Dân vận khéo.

Hội nghị cũng chỉ rõ những hạn chế của công tác dân vận hiện nay, đó là: một số địa phương triển khai “Năm dân vận chính quyền” và phong trào thi đua “Dân vận khéo” còn chậm, chưa được quan tâm đúng mức; công tác tham mưu của hệ thống dân vận với cấp uỷ đảng có việc chưa kịp thời, chất lượng chưa cao, nhất là ở cấp huyện, thị và khối dân vận cơ sở; việc nắm tình hình nhân dân ở một số địa phương, cơ sở chưa thật sâu sát, kịp thời; khả năng tham gia giải quyết, xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh trong nội bộ nhân dân còn hạn chế.

Kết luận Hội nghị, bà Hà Thị Khiết nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận trong 6 tháng cuối năm là kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình Dân vận khéo, đánh giá chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trọng tâm là làm theo lời Bác về “Dân vận khéo” để cuộc vận động đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Bà Hà Thị Khiết, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là phong trào Dân vận khéo, gắn với đảm bảo an sinh xã hôi, phối hợp với chính quyền, mặt trận, các đoàn thể hạn chế và không để xảy ra điểm nóng trong nhân dân…”./.


Đình Hiếu-Tiến Dũng