Bế mạc Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI

Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo dự thảo kế hoạch, đề án.  

Nghe toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Sau hơn 4 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, sáng 10/10, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc đề ra và tiến hành họp phiên bế mạc.

Tại Hội nghị lần này, các Uỷ viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo dự thảo kế hoạch, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 3./.


Đặng Linh