Cả nước còn hơn 4 triệu hộ nghèo, cận nghèo

Số hộ cận nghèo, vùng có tỷ lệ hộ cận nghèo cao nhất là Khu 4 cũ; tiếp đến là miền núi Tây Bắc. Vùng có tỷ lệ hộ cận nghèo thấp nhất là Đông Nam Bộ.

Theo kết quả điều tra vừa được Bộ Lao động - Thương binh Xã hội công bố, cả nước hiện có gần 2.581.000 hộ nghèo và hơn 1,5 triệu hộ cận nghèo. Đây là kết quả điều tra được thực hiện tại tất cả các tỉnh thành của cả nước, phân theo 8 vùng là: Miền núi Đông Bắc, miền núi Tây Bắc, Đồng bằng sông Hồng; Khu IV cũ; Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, miền núi Tây Bắc có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất với trên 33%; tiếp đến là miền núi Đông Bắc và Tây Nguyên.  8 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5% làTP HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Một số tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo còn cao là Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai.

Về số hộ cận nghèo, vùng có tỷ lệ hộ cận nghèo cao nhất là Khu 4 cũ; tiếp đến là miền núi Tây Bắc. Vùng có tỷ lệ hộ cận nghèo thấp nhất là Đông Nam Bộ.

Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011 tại 62 huyện nghèo thuộc Nghị quyết 30a cho thấy, có 37 huyện nghèo có số hộ nghèo trên 50% gồm: Mèo Vạc, Đồng Văn, Xín Mần (tỉnh Hà Giang); Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông (tỉnh Cao Bằng); Si Ma Cai, Mường Khương (tỉnh Lào Cai)...

Việc rà soát số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc năm 2011 là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế, xã hội khác năm 2012./.


Theo chinhphu.vn