Công bố kết quả thi Đại học, Cao đẳng trước ngày 5/8

Điểm thi của thí sinh sẽ được công bố trên mạng giáo dục có địa chỉ www.edu.net.vn và các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Giáo dục và Ðào tạo cho biết, việc chấm thi sẽ được tổ chức theo quy trình chấm 2 vòng độc lập tại 2 phòng chấm riêng biệt. Thang điểm chấm thi là thang điểm 10. Ðối với các môn thi theo phương pháp tự luận, cán bộ chấm thi chỉ chấm theo thang điểm 10. Các ý nhỏ được chấm lẻ đến 0,25 điểm. Riêng các môn năng khiếu và môn thi trắc nghiệm có thể theo thang điểm khác, nhưng điểm thi toàn bài sẽ được quy về thang điểm 10. Việc tính hệ số do máy tính thực hiện.

Quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo cũng nêu rõ: Chỉ các môn năng khiếu và ngoại ngữ mới nhân hệ số. Trong giấy chứng nhận kết quả thi, chỉ ghi điểm môn thi chưa nhân hệ số. Khi thông báo điểm trúng tuyển, phải nói rõ môn nào nhân hệ số và hệ số mấy. Khi chấm thi không quy tròn điểm từng bài thi. Việc quy tròn điểm do máy tính tự động thực hiện theo nguyên tắc: nếu tổng điểm ba môn thi có điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,5 thì quy tròn thành 0,5; có điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1,0 thì quy tròn thành 1,0. Những bài làm đúng, có cách giải sáng tạo, độc đáo khác với đáp án có thể được thưởng điểm. Mức điểm thưởng do cán bộ chấm thi đề xuất và do trưởng môn chấm thi trình trưởng ban chấm thi quyết định, nhưng không vượt quá 1 điểm./.


Theo Nhân dân