Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Cuộc thi góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ của hai nước về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào

Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”.

Cuộc thi nhằm thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012”, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ của hai nước về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở  mỗi nước.

Vun đắp tình hữu nghị thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt – Lào; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào của các thế lực thù địch.

Công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài nước và người nước ngoài quan tâm đều có thể dự thi.

Hình thức thi bằng trắc nghiệm hàng tuần và thi viết.

Có thể truy cập vào một trong các trang web của Ban Tổ chức để tham gia dự thi: www.nhandan.org.vn; www.qdnd.vn; www.tuyengiao.vn; www.mattran.org.vn; www.vtv.vn...

Bài thi viết phải là những tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách… và phải chuyển tải được một trong các nội dung như:  Những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam; tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào trong những năm tháng chiến tranh trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay…

Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại.

Thời gian thi viết, bắt đầu tính từ khi Ban tổ chức Cuộc thi công bố Thể lệ Cuộc thi. Hạn cuối cùng nộp bài dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, thành phố là ngày 30/9/2012.

 Hạn cuối cùng nộp bài dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương là ngày 31/10/2012.

Địa chỉ nhận bài dự thi: Tạp chí Tuyên giáo – 49 Phan Đình Phùng – Hà Nội./.


M.H/VOV Online