Cuộc vận động học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa chính trị sâu sắc

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một biện pháp quan trọng, tạo nên sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội

Sáng 7/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo, chuẩn bị cho hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Cuộc vận động tổ chức tại Hà Nội vào giữa tháng này.

Các thành viên Ban chỉ đạo đã góp nhiều ý kiến vào báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; khẳng định những chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân; làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đánh giá những mặt được, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc triển khai cuộc vận động trong Đảng và trong hệ thống chính trị chưa đều, hiệu quả chưa cao; kết quả làm theo còn chưa thực sự rõ nét, chưa tạo ra phong trào rộng lớn, tự giác làm theo, so với yêu cầu đề ra thì còn phải phấn đấu nhiều.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Cuộc vận động trong năm nay và đến năm 2011, Ban chỉ đạo khẳng định việc triển khai mạnh mẽ, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một biện pháp quan trọng, tạo nên sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức.

Một số công việc trọng tâm trong năm nay là tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ; chú trọng hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tấm gương đạo đức của Bác với các nội dung cụ thể và thiết thực; đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc vận động; mở rộng diện thí điểm triển khai việc giảng dạy và học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân và các trường chính trị; tổ chức hội nghị gặp mặt, giao lưu, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo điểm.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị tiếp tục hoàn thiện và chuẩn bị tốt nội dung cho Hội nghị sơ kết, đánh giá đúng mức những mặt được và chưa được qua 2 năm triển khai Cuộc vận động. Tổng Bí thư mong rằng sau khi sơ kết sẽ tạo ra những kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng; xây dựng nền tảng đạo đức của Đảng và toàn xã hội. Phải đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể ở mọi cấp, mọi ngành, chú trọng cụ thể hoá các chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp điều kiện mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương để cán bộ, đảng viên, công chức và mỗi người tự giác làm theo; vừa học tập, vừa làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác, phong cách làm việc “nói đi đôi với làm”. Đặc biệt phải thực hiện thật tốt Di chúc của Bác Hồ, nhất là những lời căn dặn của Người về xây dựng Đảng để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tổng Bí thư cũng đề cao sự nêu gương trong Cuộc vận động của cán bộ chủ trì ở mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ quan, đơn vị trước Đảng, trước nhân dân; biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường công tác tuyên truyền./.


Vũ Duy