Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2008

Năm 2009 Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, tạo sự chuyển biến thiết thực

Sáng 16/1, tại Hà Nội, Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2008, triển khai nhiệm vụ năm 2009.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ mới thành lập trên cơ sở sắp xếp lại 7 đảng bộ khối trực thuộc Trung ương trước đây. Năm 2008, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục kiện toàn tổ chức, sắp xếp và bố trí cấp ủy của các tổ chức đảng được tổ chức lại; đã triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, hoạt động huấn học và báo cáo viên đã có những đổi mới, hiệu quả; công tác kiểm tra giám sát của đảng bộ khối bước đầu đã đi vào nền nếp.

Năm 2009 Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, tạo sự chuyển biến thiết thực và đồng bộ trên một số lĩnh vực; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đặc biệt là đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng./.


TTtin