Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 10 (tiết 1)

Trong tiết này, chúng ta sẽ ôn luyện lại chủ đề “Môi trường”.