Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 9 (tiết 3)

Chúng ta cùng tìm hiểu về Ca trù Việt Nam