Danh sách liệt sĩ quê ở Vĩnh Phú (cũ) yên nghỉ tại nghĩa trang Ái Tử (Quảng Trị)

Thông tin do ông Nguyễn Ngọc Dậu, xã Mộ Thượng, huyện Bạch Hạc, tỉnh Việt Trì cung cấp.

LS Trần Văn Mão, sinh năm 1950, quê quán: Yên Khê, Thanh Ba, VĨnh Phú, nhập ngũ tháng 12/1970, cấp bậc binh nhất, hi sinh ngày 15/9/1972.

LS Vũ Văn Đức, sinh năm 1950, quê quán: Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Vĩnh Phú, nhập ngũ tháng 3/1970, cấp bậc binh nhất, hi sinh ngày 15/4/1971.

LS Nguyễn Văn Ty, sinh năm 1948, quê quán: Thanh Vân, Thanh Ba, Vĩnh Phú, nhập ngũ tháng 1/1967, cấp bậc binh nhất, hi sinh ngày 30/9/1968.

LS Nguyễn Đức Vy, sinh năm 1946, quê quán: Thanh Xá, Thanh Ba, Vĩnh Phúc, nhập ngũ tháng 3/1963, cấp bậc hạ sỹ, hi sinh ngày 25/1/1971.

LS Hà Đình Hào, sinh năm 1939, quê quán: Đỗ Sơn, Thanh Ba, Vĩnh Phú, nhập ngũ tháng 2/1964, cấp bậc Trung sỹ, hi sinh ngày 17/1/1971.

LS Nguyễn Văn Bột, sinh năm 1943, quê quán: Khải Xuân, Thanh Ba, Vĩnh Phú, nhập ngũ tháng 9/1965, cấp bậc thượng sỹ, hi sinh ngày 2/4/1970.

LS Nguyễn Văn Bảo sinh năm 1943, quê quán: Đại An, Thanh Ba, Vĩnh Phú, nhập ngũ tháng 9/1965, cấp bậc hạ sỹ, hi sinh ngày 19/6/1968.

LS Tạ Ngọc Sỹ, sinh năm 1945, quê quán: Đồng Xuân, Tahnh Ba, Vĩnh Phú, nhập ngũ tháng 7/1965, cấp bậc Trung sỹ, hi sinh ngày 3/3/1971.

Thân nhân LS có tên ở trên có điều gì cần hỏi lại xin liên hệ ông Nguyễn Ngọc Dậu, xã Mộ Thượng, huyện Bạch Hạc, tỉnh Việt Trì; số điện thoại: 0166.865.9089./.


VOV