Dùng bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi sau ngày 5/9

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 6/9/2010

Theo đó, các trường mầm non, trường mẫu giáo và lớp mẫu giáo độc lập trong hệ thống giáo dục quốc dẫn sẽ áp dụng Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi từ đầu năm học mới cho trẻ em từ 60 tháng đến 72 tháng tuổi.

Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi gồm 4 lĩnh vực, 28 chuẩn và 120 chỉ số. Bao gồm lĩnh vực phát triển thể chất, phát triển tình cảm và quan hệ xã hội, phát triển ngôn ngữ và giao tiếp, phát triển nhận thức.

Mục đích của Bộ chuẩn trẻ 5 tuổi nhằm hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1.

Bên cạnh, căn cứ vào đó để xây dựng chương trình, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn các bậc cha mẹ và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em năm tuổi nhằm nâng cao nhận thức về sự phát triển của trẻ em.

Theo Quy định, các trường mầm non, mẫu giáo và lớp mẫu giáo độc lập triển khai sử dụng Bộ chuẩn này sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp./.


Theo VNN