Hoa điệp vàng nở sớm

Hàng năm, độ qua Tết hoa điệp vàng mới khoe sắc trên đường phố Sài Gòn.

Năm nay, những cơn mưa do cơn áp thấp nhiệt đới hơn 10 ngày trước đã khiến hoa điệp nở rộ, khoe sắc vàng với nắng trên các con đường: Lê Lợi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Quốc Thảo… và nhiều đường phố khác.


Nguyễn Hữu Giang (thực hiện)