Học tiếng Việt cho trẻ em trình độ B1: Bài 5 (tiết 1)

Ở tiết này, các bạn sẽ cùng ôn luyện lại những cấu trúc câu về chủ đề “Gia đình”