Mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới

Với chủ đề “Mọi người đều được quan tâm”, Ngày dân số năm nay nhằm vận động mọi người dân đều tham gia vào công tác điều tra dân số

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 với chủ đề  “Mọi người đều được quan tâm”.

Với lời kêu gọi: Chính phủ các nước cần thu thập, theo dõi, phân tích, phổ biến và sử dụng các số liệu về động thái dân số để có thể xây dựng và quản lý các chính sách phù hợp, ngày Dân số thế giới năm nay nhằm vận động mọi người dân đều tham gia vào công tác điều tra dân số.

Ngày Dân số thế giới năm nay diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang thoát khỏi khủng hoảng nhưng chưa thật sự vững chắc. Theo kết quả dựa trên số liệu của các cuộc tổng điều tra dân số của các nước, dân số thế giới vẫn tăng 78 triệu người mỗi năm, sẽ đạt mức 7 tỉ người vào năm tới, dự báo có thể tăng lên 9,2 tỉ người vào năm 2050. Điều này sẽ tạo ra nhiều áp lực trong việc đáp ứng nhu cầu về thực phẩm, nhà ở, nước sạch và vệ sinh cho tất cả mọi người.

Chủ đề Ngày dân số thế giới năm nay do Quỹ dân số Liên Hợp Quốc đề ra hướng việc cung cấp đầy đủ, chính xác những số liệu về dân số: về dự báo dân số thông qua những chỉ tiêu biến động dân số như tỷ lệ sinh, tỷ lệ chết, tình hình di cư, đánh giá chất lượng dân số thông qua cơ cấu giới tính, cơ cấu độ tuổi , trình độ học vấn.

Phát biểu tại mít tinh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh: hưởng ứng lời kêu gọi của Quỹ dân số Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh công tác dân số của Việt Nam đang ở những tháng cuối cùng của việc thực hiện Chiến lược dân số giai đoạn 2001-2010, mục tiêu giảm tốc độ gia tăng dân số đã hoàn thành xuất sắc, tỷ lệ phát triển dân số giảm mạnh từ 1,7% trong giai đoạn 1989-1999 xuống còn 1,2% giai đoạn 1999-2009, thấp nhất trong vòng 50 năm qua, tình trạng sức khoẻ bà mẹ trẻ em, sức khoẻ sinh sản được cải thiện….

Tuy nhiên, công tác dân số Việt Nam vẫn đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức: chỉ số phát triển con ngưòi vẫn ở mức thấp, các tố chất về tầm vóc thể lực còn nhiều hạn chế, đặc biệt là chiều cao, cân nặng, tỷ số giới tính khi sinh tăng nhanh, liên tục và ở mức đáng báo động, trong thời gian tới dân số Việt Nam cần có nhiều biện pháp hơn nữa.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nói: “Trong thời gian tới công tác dân số phải là một nội dung quan trọng và lồng ghép hiệu quả với các hoạt động chuyên môn của ngành và các chương trình kinh tế xã hội khác. Triển khai mạnh, có hiệu quả các hoạt động truyền thông, giáo dục với nội dung, hình thức và cách tiếp cận phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng, chú trọng khu vực khó khăn, đối tượng khó tiếp cận nhằm nâng cao nhận thức, thái độ, thực hành dân số, sức khoẻ sinh sản”./.


Thu Hiền