Quốc hội thông qua một số luật, nghị quyết

Sáng 21/6, Quốc hội làm việc tại Hội trường, biểu quyết thông qua Luật Quảng cáo, Luật Tài nguyên nước (sửa đổi);

Cuối buổi làm việc sáng nay, các đại biểu Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Luật Biển Việt Nam. Luật gồm 7 chương, 55 điều và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010, Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn./.


Ngọc Thành/VOV online