Thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Hiếm có quốc gia, dân tộc nào có quan hệ truyền thống đặc biệt, đồng chí, anh em, thuỷ chung, trong sáng như Việt Nam và Lào.  

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Sayasone và phu nhân, từ ngày 20-22/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân sẽ thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào.

Việt Nam và Lào có mối quan hệ đặc biệt, thuỷ chung son sắt

Chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt. Hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc và bầu cử Quốc hội của mỗi nước. Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư và đây là chuyến thăm hữu nghị chính nước nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư của đồng chí.

Còn với nước bạn Lào, Đại hội IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thành công, tiếp tục bầu đồng chí Chummaly Sayasone làm Tổng Bí thư và đây cũng là lần đầu tiên Lào đón lãnh đạo nước ngoài thăm chính thức sau Đại hội IX. Diễn ra trong bối cảnh ấy, chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, cho thấy hai Đảng, hai nước luôn coi trọng thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào phát triển lên một tầm cao mới.

Chúng ta vui mừng vì những thành tựu kinh tế- xã hội mà nhân dân Lào đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước, ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng trong khu vực và quốc tế.  Về kinh tê- xã hội, các chỉ tiêu phát triển 5 năm qua của bạn đều đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Năm 2010, GDP của Lào ước đạt 7,9%, tỷ lệ lạm phát 5,98%, thu nhập bình quân đạt 1.069 USD/người.

Công tác xóa đói giảm nghèo được Lào quan tâm, đẩy mạnh và đến nay tỷ lệ nghèo hiện còn khoảng 20%. 6 tháng đầu năm nay, GDP của Lào tăng 8,5%, kim ngạch xuất nhập khẩu gần 2 tỷ USD. Mục tiêu đặt ra của Lào là phấn đấu đến năm 2020 sẽ ra khỏi tính trạng nước kém phát triển, GDP bình quân tăng từ 7,5 đến 8%, thu nhập bình quân đạt 1.800 USD/người.

Về đối ngoại, Lào tiếp tục kiên trì nhất quán đường lối đối ngoại hoà bình, độc lập, hữu nghị, hợp tác và rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá, đa hình thức, đa cấp độ trong quan hệ với các nuớc và vùng lãnh thổ, trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Đến nay, Lào có quan hệ với hơn 100 chính đảng, thiết lập quan hệ ngoại giao với 131 nước, đặt đại sứ quán tại 25 nước, 5 Tổng lãnh sự quán, 2 cơ quan đại diện ở khu vực và quốc tế… Bạn cũng đang đề nghị xin gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO… Thời gian qua, Lào đã đăng cai tổ chức thành công nhiều Hội nghị và sự kiện quốc tế lớn được bạn bè ghi nhận và đánh giá cao.

Hiếm có quốc gia, dân tộc nào có quan hệ truyền thống đặc biệt, đồng chí, anh em, thuỷ chung, trong sáng như Việt Nam và Lào. Phát huy truyền thống ấy, Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục khẳng định đường lối, chính sách đặc biệt coi trọng và không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước; Coi đó là tài sản vô giá của cả hai dân tộc và là quy luật phát triển, là một trong những nhân tố đảm bảo thắng lợi sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của mỗi nước.

Những năm qua, quan hệ chính trị, an ninh, quốc phòng giữa hai nước ngày càng gắn bó, tin cậy, thể hiện qua việc thường xuyên có những chuyến thăm, gặp gỡ, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; các đoàn của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương. Hai nước cũng duy trì cơ chế trao đổi thông tin, lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về công cuộc đổi mới và xây dựng Đảng. Mới đây, hai bên đã hoàn thành và công bố các sản phẩm của công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Trong hợp tác kinh tế, đến nay các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục duy trì là 1 trong 3 vị trí dẫn đầu về đầu tư nước ngoài tại Lào với 248 dự án với số vốn hơn 3,1 tỷ USD. Kim ngạch thương mại hai chiều hai nước đạt gần 500 triệu USD và phấn đấu đến năm 2015 đạt kim ngạch thương mại 2 tỷ USD.

Hợp tác về giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cũng lãnh đạo hai nước rất quan tâm, được thực hiện từ Trung ương tới các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp. Hiện có hơn 4.700 cán bộ và học sinh Lào đang học tại Việt nam và 420 cán bộ và lưu học sinh Việt Nam đang học tại Đại học Quốc gia Lào.

Nhiều văn bản thoả thuận hợp tác giữa Việt Nam và Lào đã được ký kết như Chiến lược hợp tác giai đoạn 2011- 2020; hiệp định hợp tác Việt nam giai đoạn 2011-2015 và Hiệp định hợp tác năm 2011… Về đối ngoại, Việt Nam và Lào luôn tích cực trao đổi thông tin, phố hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực, hoạt động tại các diễn đàn đa phương ASEAN, ASEAN +3, Liên minh nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á- AIPA, Liên Hợp Quốc…

Diễn ra trong 3 ngày, từ 20-22/6, chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào. Chúng ta tin tưởng, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam- Lào phát triển lên một tầm cao mới trong giai đoạn mới./.


Đặng Linh