Việt Nam-Lào: Mối quan hệ truyền thống đặc biệt

Việt Nam luôn coi trọng và làm hết sức mình cùng với các bạn Lào đưa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào lên tầm cao mới

Sáng 28/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật ông Thoonglun Sisulit, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayason, sang thông báo về kết quả Đại hội IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Cùng dự có ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.

Ông Thoonglun Sisulit khẳng định Đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thành công rất tốt đẹp, các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng và toàn thể dân tộc; nhấn mạnh Đảng nhân dân Cách mạng Lào sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện đường lối đổi mới với hai nhiệm vụ chiến lược bảo vệ và xây dựng đất nước, phấn đấu đưa nước Lào thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020; bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to tớn, quý báu, kịp thời và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Lào; khẳng định thực hiện đường lối Đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục coi trọng và làm hết sức mình để gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam.

Ông Thoonglun Sisulit trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sang thăm hữu nghị chính thức Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cử Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sang Việt Nam thông báo về kết quả Đại hội IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, thể hiện mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng trước thành công của Đại hội lần thứ IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; coi thành công của Đại hội không chỉ có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Lào, mà còn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em đã đạt được sau 25 năm thực hiện đường lối đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị Quyết Đại hội 8; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayason đứng đầu, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội IX đề ra, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo định hướng xã hội chủ nghĩa; khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc cần phải gìn giữ, phát huy và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Việt Nam luôn coi trọng và làm hết sức mình cùng với các bạn Lào đưa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời thăm hữu nghị chính thức Lào vào thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng qua ông Thoonglun Sisulit chuyển lời thăm hỏi thân thiết, chúc sức khỏe và lời chúc mừng năm mới Bun Pi-may tới ông Chummaly Sayason, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào.

Cùng ngày, ông Thoonglun Sixulit, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayason đã hội đàm với ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương về các biện pháp tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam – Lào./.


Theo TTXVN