Xử phạt Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh 72.250.000 đồng do vi phạm Luật bảo vệ môi trường.  

Đồng thời, buộc Công ty này phải nộp khoản tiền1,88 tỷ đồng, truy thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Quyết định này cũng giao Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh tuyệt đối không được xả chất thải (nước thải, dung dịch bùn thải) không đạt tiêu chuẩn ra môi trường; Đình chỉ hành vi xả nước thải và dung dịch bùn thải của công ty ra môi trường cho tới khi có biện pháp xử lý nước thải và dung dịch bùn thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải.

Công ty phải tháo gỡ và hàn bịt ngay toàn bộ hệ thống đường ống, van xả nước thải, bùn thải trái quy định ra môi trường trong thời hạn một tháng; Thực hiện ngay việc cải tạo, xây dựng bổ sung để nâng công suất và hiệu suất xử lý của hệ thống xử lý nước thải hiện hữu, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam. Hệ thống xử lý nước thải phải có đồng hồ công tơ đo điện riêng biệt, có nhật ký vận hành và được ghi, đo hàng ngày theo quy định hiện hành. Công ty phải lập đề án bảo vệ môi trường đối với Dự án mở rộng, nâng công suất không có thủ tục về môi trường theo quy định.

Sau khi hoàn thành xây dựng và vận hành thử nghiệm các hệ thống xử lý chất thải...Công ty phải báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An và Tổng cục Môi trường kiểm tra và chỉ được phép đưa công trình vào vận hành chính thức khi đã có văn bản chấp thuận của Tổng cục Môi trường; chậm nhất là tháng 12 năm nay sẽ đưa vào vận hành chính thức với công suất thiết kế, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường./.


TTXVN