Hội nước mắm Phú Quốc yêu cầu làm rõ vụ nước mắm nhiễm asen

Hội nước mắm Phú Quốc yêu cầu làm rõ vụ nước mắm nhiễm asen

VOV.VN - Hội nước mắm Phú Quốc yêu cầu đánh giá lại cơ sở khoa học và pháp lý, cách đánh giá kết quả khảo sát của Hội Vinastas về nước mắm nhiễm asen…
PC_Middle_200
PC_Zone_Footer_470
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600