Đình chỉ 9 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai không đảm bảo vệ sinh

Đình chỉ 9 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai không đảm bảo vệ sinh

VOV.VN - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đà Nẵng tạm đình chỉ 9 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai do sản phẩm nhiễm vi sinh vật vượt quá giới hạn cho phép.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x