Mang gần 600 kg cá thối đi tiêu thụ

Mang gần 600 kg cá thối đi tiêu thụ

VOV.VN - Thời điểm kiểm tra, các lái xe và chủ hàng đều không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số cá.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x