Giải quyết vấn đề Biển Đông phải trên cơ sở luật pháp quốc tế

Giải quyết vấn đề Biển Đông phải trên cơ sở luật pháp quốc tế

VOV.VN - Học giả Mỹ: "Mỹ có vai trò đứng ra và nói rằng Trung Quốc và tất cả các quốc gia cần phải tham gia cuộc chơi một cách công bằng".