PC_Zone_Float_Left
PC_Zone_Float_Right

Hội nghị những nhà đứng đầu Cảnh sát biển khu vực Châu Á lần thứ 10

Hội nghị những nhà đứng đầu Cảnh sát biển khu vực Châu Á lần thứ 10

VOV.VN -Cảnh sát biển Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với lực lượng thực thi pháp luật trên biển trong khu vực và quốc tế.

Vùng 3 Hải quân tuyên truyền về biển, đảo

VOV.VN - Buổi tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy Đảng và các tầng lớp nhân dân về vấn đề biển, đảo.

'Sứ mệnh kép' của các đảo Việt Nam

'Sứ mệnh kép' của các đảo Việt Nam

VOV.VN - Sứ mệnh của các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Phú Quốc... là ổn định, phát triển, đồng thời phải phòng thủ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc
PC_Middle_200