PC_Zone_Float_Left
PC_Zone_Float_Right

"Đề nghị Quốc hội có thái độ rõ ràng, dứt khoát về Biển Đông"

"Đề nghị Quốc hội có thái độ rõ ràng, dứt khoát về Biển Đông"

VOV.VN - Ông Nguyễn Anh Sơn cho biết, cử tri muốn các đại biểu Quốc hội cần thể hiện ý chí đó một cách kiên quyết, mạnh mẽ.
PC_Middle_200
PC_Zone_MiddleColumn_160x