PC_Zone_Float_Left
PC_Zone_Float_Right

Phát động cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân“

Phát động cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân“

VOV.VN- Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc
PC_Middle_200