PC_Zone_Float_Left
PC_Zone_Float_Right

Bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng biện pháp hòa bình

Bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng biện pháp hòa bình

VOV.VN -Trung Quốc một lần nữa thể hiện rõ ý đồ khẳng định chủ quyền bất hợp pháp của họ đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Vùng 3 Hải quân tuyên truyền về biển, đảo

VOV.VN - Buổi tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy Đảng và các tầng lớp nhân dân về vấn đề biển, đảo.
PC_Middle_200