PC_Zone_Float_Left
PC_Zone_Float_Right

Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền bằng biện pháp hòa bình

Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền bằng biện pháp hòa bình

VOV.VN -Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quân sự, tăng cường quan hệ hợp tác với Cảnh sát biển các nước láng giềng

Vùng 3 Hải quân tuyên truyền về biển, đảo

VOV.VN - Buổi tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy Đảng và các tầng lớp nhân dân về vấn đề biển, đảo.

'Sứ mệnh kép' của các đảo Việt Nam

'Sứ mệnh kép' của các đảo Việt Nam

VOV.VN - Sứ mệnh của các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Phú Quốc... là ổn định, phát triển, đồng thời phải phòng thủ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc
PC_Middle_200