Những tư liệu lịch sử chứng minh “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam"

Những tư liệu lịch sử chứng minh "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam"

Bản đồ, tư liệu trưng bày tại triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa.

“Chuẩn hóa” lực lượng dân quân biển

"Chuẩn hóa" lực lượng dân quân biển

Trung đội dân quân biển đã kết hợp tốt giữa khai thác thủy-hải sản gắn với bảo vệ ngư dân, ngư trường hiệu quả, là chỗ dựa giúp nhân dân yên tâm bám biển.
PC_Middle_200
PC_Zone_MiddleColumn_160x