Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2011

Kêu gọi toàn thể người dân Việt Nam cùng nhau nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của đại dương, biển và hải đảo

Sáng 5/6, tại thành phố Nha Trang, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ mit tinh hưởng ứng ngày Đại dương thế giới (8/6), ngày Môi trường Thế giới (5/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1-8/6/2011), thu hút hơn 4.000 người tham dự.

Thông qua buổi mít tinh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kêu gọi toàn thể người dân Việt Nam cùng nhau nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của đại dương, biển và hải đảo đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Từ đó có những hành động cụ thể để khai thác, bảo vệ, sử dụng tài nguyên hợp lý, vì sự phát triển bền vững của biển, hải đảo Việt Nam, ứng phó với nguy cơ nước biển dâng do biến đổi khí hậu.

Trong kh