Hà Tĩnh cần có sự logic trong phát triển trên tinh thần kiến tạo

Hà Tĩnh cần có sự logic trong phát triển trên tinh thần kiến tạo

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng Hà Tĩnh cần nắm cơ hội phát triển nổi bật đột phá trong nâng cao chất lượng cuộc sống người dân để phát triển bền vững.