Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện tại Trung tâm CSIS

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện tại Trung tâm CSIS

VOV.VN - Tại buổi nói chuyện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, lịch sử hình thành và phát triển của ASEAN, những thách thức ASEAN đang phải đối mặt...