Thủ tướng: Chia sẻ phần lợi nhuận từ thủy điện cho người dân

Thủ tướng: Chia sẻ phần lợi nhuận từ thủy điện cho người dân

VOV.VN -Thủ tướng cho rằng, cơ chế chia một phần lợi nhuận cho những người đã chia sẻ với thành công của dự án thủy điện là rất quan trọng.