Ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Lý lịch tư pháp

Xây dựng cơ chế đồng bộ trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1532, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp, với mục tiêu xây dựng cơ chế đồng bộ giữa các Bộ, ngành trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp.  

Nội dung Kế hoạch gồm, hướng dẫn cơ quan chức năng của các Bộ, ngành liên quan và các Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; biên soạn các tài liệu như: Hỏi đáp pháp luật, đặc san tuyên truyền... thời gian thực hiện trong 2 năm 2009-2010. Quý I/2010, Bộ Tư pháp sẽ hoàn thành việc phổ biến, quán triệt Luật Lý lịch tư pháp cho cán bộ lãnh đạo ngành Tư pháp (lãnh đạo Sở Tư pháp, Trưởng (Phó) Phòng Hành chính tư pháp ở 63 tỉnh, thành phố. Giai đoạn tháng 5/2010, hoàn thành việc phổ biến, quán triệt Luật Lý lịch tư pháp cho cán bộ lãnh đạo ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Quốc phòng.

Việc đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác lý lịch tư pháp tại Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp sẽ tiến hành vào quý II/2010 với những nội dung chính: kỹ năng tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp; lập lý lịch tư pháp; sắp xếp, lưu trữ, thống kê lý lịch tư pháp và tra cứu thông tin cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Bên cạnh đó, còn bổ trợ thêm kiến thức về tin học, kỹ thuật nhận dạng, thực hành và xử lý các tình huống nghiệp vụ.../.

Theo TTXVN