Các cấp Hội Phụ nữ làm tốt công tác an sinh xã hội

Hoạt động tích cực nhất là việc đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo tại 62 huyện nghèo trong cả nước.

Tiếp tục chuyến làm việc với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp là thành viên của MTTQ Việt Nam về công tác an sinh xã hội năm 2011, sáng 28/9, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Dưới sự đồng chủ trì của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa, cuộc họp tập trung đánh giá chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2011 do Hội nghị lần thứ 3 - UBTƯ MTTQ Việt Nam (khóa 7) đề ra đối với các thành viên khối mặt trận; trong đó có các phong trào thi đua và cuộc vận động do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ phát động.

Tại buổi làm việc, Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đánh giá cao hoạt động của hội phụ nữ các cấp thời gian qua; thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đẩy mạnh thực hiện các đề án về “giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”, cũng như Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước, nhằm thiết thực hưởng ướng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

Theo đánh giá, để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, từ đầu năm đến nay, các cấp hội phụ nữ đã chủ động rà soát, nắm địa chỉ phụ nữ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ là chủ hộ, qua đó phân công hội viên kinh tế khá giúp hội viên nghèo; tích cực đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nhất là đối với 62 huyện nghèo.

Đáng chú ý, các cấp hội còn tập trung làm tốt công tác giám sát chính sách an sinh xã hội và việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nữ ở nông thôn./.

Đình Trung