PC_Detail_Float_Left
PC_Detail_Float_Right

Cần đổi mới công tác thi đua khen thưởng

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất.

“Công tác thi đua khen thưởng cần đổi mới, đi vào thực chất hơn, tạo ra sức lan toả lớn”. Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương tại phiên họp thứ 45, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Năm 2011, các phong trào thi đua đã có nhiều bước tiến, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, của từng bộ, ngành và đơn vị, qua đó đóng góp tích cực, có hiệu quả trong thực hiện các mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Nổi bật là các phong trào thi đua “Đoàn kết, năng động sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác khen thưởng có nhiều bước tiến mới, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng và đảm bảo trình tự, thủ tục, hồ sơ chặt chẽ; khen thưởng đột xuất, trực tiếp ở các cấp, ngành ngày càng nhiều và kịp thời hơn.

can doi moi cong tac thi dua khen thuong hinh 0

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang chỉ đao phiên họp. Ảnh chinhphu.vn

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sự đóng góp thiết thực của các phong trào thi đua đối với thành tựu của đất nước trong năm qua và chỉ rõ những hạn chế, tồn tại nhất là một số nơi công tác thi đua còn biểu hiện hình thức, chưa nhân rộng được các điển hình tiên tiến. Thủ tướng yêu cầu, công tác thi đua khen thưởng thời gian tới phải đi vào thực chất hơn, luôn bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, khen thưởng đúng người, đúng việc, tạo ra sức lan toả trong các tầng lớp nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị: “Trong tư tưởng chỉ đạo thời gian tới, tôi lưu ý công tác khen thưởng có ý kiến là khen thưởng nhiều quá, từ đó hạ thấp danh hiệu. Bây giờ phải đổi mới làm sao để giữa hệ thống chính trị và người dân tỉ lệ như thế nào cho hợp lý. Mà nên khen theo niên hạn, thường xuyên là ít còn khen thưởng đột xuất là nhiều. Cũng nên tính toán lại, hay tiêu chuẩn chặt hơn. Mình phải đổi mới sao cho có thể động viên, cổ vũ, khuyến khích và nhận được sự đồng tình của nhân dân”.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng cũng lưu ý các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các bộ, ban ngành địa phương triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất.

Phiên họp thứ 45 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương cũng đã  thảo luận về Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và thống nhất cho rằng: Cần đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng mở rộng khen thưởng nhiều hơn đến đối tượng là người lao động trực tiếp nhằm tạo động lực, khí thế thi đua; lồng ghép việc tổng kết, đánh giá khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng còn tràn lan như thời gian vừa qua./.

Minh Châm/Trung tâm tin
Video đang được xem nhiều