Chủ tịch nước nói chuyện với học viên lớp bồi dưỡng cán bộ

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đề xuất ý kiến qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề.

Sáng 12/3, tại Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và truyền đạt những bài học về lý luận, thực tiễn cho các  học viên lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III.  

Chủ tịch nước đã thông báo đến các học viên những điểm nổi bật về tình hình khu vực và quốc tế, bối cảnh kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2014-2015. Chủ tịch nhấn mạnh hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XI  hiện là trọng trách của cả hệ thống chính trị. Bối cảnh toàn cầu và hội nhập quốc tế hiện nay đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đan xen nhau, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp, phải không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp để thực hiện sự nghiệp đổi mới toàn diện, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với các chuyên đề nghiên cứu bao hàm ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, các học viên cần mở rộng phạm vi nghiên cứu, tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ, tăng cường trao đổi đa chiều; đồng thời vận dụng giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương, lĩnh vực đang phụ trách.

Cùng trao đổi cởi mở với các học viên về nội dung các chuyên đề, Chủ tịch nước dành thời gian giải đáp cặn kẽ những câu hỏi đặt ra xoay quanh Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, sửa đổi), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Đánh giá cao tinh thần tích cực, công tác tổ chức lớp học và trách nhiệm của các đồng chí đang đảm nhiệm hoặc được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt, được cấp ủy tin tưởng lựa chọn tham gia khóa học lớp dự nguồn cán bộ cao cấp, Chủ tịch nước đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tích cực thảo luận, đề xuất ý kiến qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề. Ngoài ra, Chủ tịch nước gợi mở cho các học viên những kỹ năng lãnh đạo, quản lý, khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn tới./.

Hoàng Dũng/VOV1

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
Ngô Thanh Vân vào vai nữ xạ thủ xinh đẹp trong siêu phẩm “Star wars“
VOV.VN - Tháng 12 này, Lucasfilm tiếp tục trình làng phần thứ 8 của thương hiệu huyền thoại “Chiến tranh giữa các vì sao”.