Chủ tịch tỉnh Hưng Yên cần xem xét, rút kinh nghiệm công tác thanh tra

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh cần xem xét, tự rút kinh nghiệm đối với những tồn tại trong công tác thanh tra và phòng ngừa tham nhũng tại tỉnh Hưng Yên.

“Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở địa phương”.

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác xử lý sau thanh tra được nêu rõ tại kết luận thanh tra số 1393 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (thời kỳ 1/1/2013 - 31/3/2015).

Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ ra thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý Nhà nước; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thanh tra và phòng ngừa tham nhũng tại tỉnh Hưng Yên.

Kết luận chỉ rõ, không ít đơn vị các cấp, các ngành chưa làm tốt chức năng tham mưu trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tại hầu hết các sở, ngành, huyện chưa được tiến hành thường xuyên. Chủ tịch UBND một số huyện, xã chưa thực hiện đầy đủ lịch tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật, hoặc có tiếp nhưng việc phản ánh vào sổ tiếp dân chưa đầy đủ, kịp thời nên khi kiểm tra sổ sách chưa thể hiện được nội dung.

Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh của công dân chưa được kịp thời giải quyết ngay từ cơ sở nên tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp lên Trung ương còn nhiều, điển hình là nội dung liên quan đến việc khai thác cát tại Sông Hồng, đoạn đi qua địa bàn huyện Văn Giang; trình tự thủ tục giải quyết và việc lập, quản lý hồ sơ các vụ việc chưa đảm bảo theo quy định.

Việc tổ chức thực hiện kết luận kiến nghị, quyết định giải quyết ở một số cấp chính quyền chưa nghiêm túc. Công tác triển khai thực hiện một số quy định về phòng ngừa tham nhũng còn chậm, hiệu quả chưa cao. Việc chuyển đổi cán bộ còn khó khăn, các vị trí chuyển đổi còn ít, chưa xác định rõ vị trí cần chuyển đổi, còn nhầm lẫn giữa luân chuyển cán bộ với chuyển đổi vị trí công tác.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh, huyện, thành phố và các sở, ngành của Hưng Yên cần tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Triển khai ngay việc kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan tiếp công dân từ tỉnh đến cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh cần xem xét, tự rút kinh nghiệm đối với những tồn tại đã nêu; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm một số tồn và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Đồng ý với kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức thực hiện kết luận này, đồng thời khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở địa phương./. 

Thu Hằng/VOV-Trung tâm Tin

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
Hyundai Accent 2018 chốt giá 340 triệu đồng tại Mỹ
VOV.VN - Mẫu Hyundai Accent 2018 với nhiều thay đổi và nâng cấp đáng kể đã chính thức chốt giá 14.995 USD (khoảng 340 triệu đồng) tại Mỹ.