Công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930-2007)”

Công trình gồm 6 sản phẩm như: Văn kiện Ðảng và Nhà nước; Biên niên sự kiện; Hồi ký; cuốn Sách ảnh và bộ phim tài liệu…

Ngày 6/6, tại thủ đô Vientiane, CHDCND Lào, Bộ Chính trị 2 nước Việt Nam và Lào đã tổ chức Hội nghị công bố các sản phẩm công trình biên soạn “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930-2007)”.

Ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Bounnhang Volachith, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào tới dự.

Ông Samane Vignaket, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác tư tưởng, lý luận, văn hoá Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo Biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam và ông Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Biên soạn Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào chủ trì Hội nghị. 

Công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930-2007)” gồm 6 sản phẩm như: Văn kiện Ðảng và Nhà nước; Biên niên sự kiện; Hồi ký; cuốn Sách ảnh và bộ phim tài liệu “Bản anh hùng ca quan hệ Việt-Lào”.

Ðây là công trình có quy mô lớn nhất từ trước tới nay về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, được Bộ Chính trị và Ban Bí thư của hai Ðảng trực tiếp chỉ đạo. Công trình được nghiên cứu, biên soạn công phu, mang tầm vóc lớn lao của mối quan hệ đặc biệt giữa hai Ðảng, hai Nhà nước, hai dân tộc và nhân dân hai nước, đúng với quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào. 

Sau hơn bốn năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm sát sao của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương của hai Ðảng; sự tham gia tích cực của các ngành, địa phương; cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các nhà khoa học,  nhà nghiên cứu và sự đóng góp tích cực của các thế hệ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau của cả hai bên, công trình đã hoàn thành xuất sắc.

Các ban biên soạn đã dày công sưu tầm, biên soạn làm nổi bật các nhân tố tạo nên mối quan hệ đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; đặc biệt là vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo của hai Ðảng, hai Nhà nước; những hy sinh cao cả của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân hai nước; thể hiện nhất quán, xuyên suốt tư tưởng hai nước cùng tiến hành cách mạng dân tộc, dân chủ, giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau, hợp tác giúp đỡ nhau một cách trong sáng về mọi mặt, từ cấp trung ương đến các địa phương.

Ðúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Cách mạng Lào không thể thiếu sự giúp đỡ của cách mạng Việt Nam và cách mạng Việt Nam cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của cách mạng Lào.

Phát biểu tại Hội nghị ông Trương Tấn Sang- Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ta ghi nhận những cố gắng của tập thể Ban biên soạn, tiếp tục khẳng định những giá trị to lớn mà lớp cha anh đã hy sinh xương máu giành độc lập tự do cho 2 dân tộc.

Về phía Lào, ông Bounnhang Volachith - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào khẳng định: Tình đoàn kết đặc biệt Lào Việt Nam được chứng minh, khẳng định qua thực tiễn gần 1 thế kỷ qua, được thử thách qua sự liên minh chiến đấu chống đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, qua việc hợp tác toàn diện trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước và trong sự nghiệp đổi mới và sẽ tiếp tục phát triển mãi mãi.

Tại Hội nghị, hai Ban Chỉ đạo đã tiến hành bàn giao các sản phẩm công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930-2007)”cho phía Lào./.

PV
Video đang được xem nhiều
Nhìn lại cuộc đời chính trị của Tổng thống Zimbabwe Mugabe qua ảnh
VOV.VN - Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đang đối mặt với thách thức từ các tướng lĩnh quân sự - những người phản đối tham vọng chính trị của vợ ông.