“Thước đo quan trọng nhất vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị“

"Thước đo quan trọng nhất vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị"

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thước đo quan trọng nhất trong việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp.

Cần Thơ kỷ luật nhiều cán bộ

Cần Thơ kỷ luật nhiều cán bộ

VOV.VN - Qua thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII, Cần Thơ phát hiện 6 tập thể, 32 cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.