Nghị quyết Hội nghị TW5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân

Nghị quyết Hội nghị TW5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân

VOV.VN - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.