Đoàn Ban Nội chính Trung ương làm việc tại tỉnh Yên Bái

VOV.VN -Công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi tham nhũng tại Yên Bái được triển khai chủ động, đạt kết quả cao.

Ngày 12/3, Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương do ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của tỉnh.

Năm 2013, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục ổn định. Các cơ quan nội chính đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; qua đó các hành vi vi phạm và tội phạm được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh. Tỷ lệ điều tra khám phá án, truy tố, xét xử đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, không để xảy ra oan sai. Công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi tham nhũng được triển khai chủ động, đạt kết quả cao...

Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, giám sát của Hội đồng nhân dân, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác nội chính. Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tiếp tục nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong các cơ quan nội chính. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc

Bài liên quan