Hoàn thiện rà soát Bộ luật Dân sự

Sáng 14/9, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo “Hoàn thiện báo cáo rà soát Bộ luật Dân sự”.

Bộ luật Dân sự đã tạo cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, tuy nhiên, bộ luật cũng bộc lộ những hạn chế đó là: Những quy định chưa đặt ra những nguyên tắc đầy đủ và cần thiết cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, nhiều quy định rườm rà, không cần thiết tạo thêm chi phí hoặc rủi ro cho doanh nghiệp. Một số quy định không phù hợp hoặc chưa đưa ra cách giải quyết phù hợp khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình áp dụng hoặc không thể dựa vào đó để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình khi có tranh chấp xảy ra.

Bà Trần Thị Quang Hồng, thành viên nhóm nghiên cứu cho rằng: Trong Bộ luật Dân sự các quy định cụ thể trong phần giao dịch dân sự chưa hợp lý và bao quát, các quy định về hệ quả pháp lý của giao dịch không tuân thủ về quy định về hình thức.

Tại hội thảo các đại biểu cho rằng, việc xây dựng luật nên rà soát theo 4 tiêu chí là: Tính minh bạch, thống nhất, khả thi và hợp lý. Các thuật ngữ về chủ thể của Bộ luật Dân sự phải rõ ràng, nhất quán và đồng bộ giữa các quy định chung và quy định cụ thể để luật sau khi sửa đổi thuận lợi trong việc áp dụng và không bị chồng chéo, mâu thuẫn./.

Nguyễn Hằng