Hội nghị quán triệt Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị.

VOV.VN -Sáng 11/1, tại Hà Nội diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết đã nhấn mạnh: Sự ra đời của quy chế và quy định theo Quyết định 217 và 218 thực sự là kết quả thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, là sự hòa quyện giữa ý Đảng, lòng dân trong quá trình triển khai và cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”; “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” của Bộ Chính trị và dự thảo hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương triển khai Quy chế, Quy định này. 

"Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội" được Bộ Chính trị ban hành ngày 12/12/2013, nhằm thể chế hóa những quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 1992 vừa được Quốc hội thông qua và thể chế hóa Nghị quyết Đại hội 10, 11 của Đảng về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo quy chế này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là những đơn vị giám sát đối với cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, bao gồm cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước như Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

Đối với cá nhân bao gồm cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử (đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã), công chức viên nhà nước. Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội từ Trung ương đến cơ sở sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện cương lĩnh chính trị, các chiến lược, kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định của tổ chức đảng các cấp, chính sách, pháp luật của nhà nước, việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với chức năng và nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết đã nhấn mạnh: Việc Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”; "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước và toàn dân hiện nay.

Sự ra đời của Quy chế, Quy định thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Kết quả này đã phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân, là sự hòa quyện giữa ý Đảng, lòng dân trong quá trình triển khai và cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Việc ban hành Quy chế và Quy định là điều kiện, công cụ để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội  thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, là phương thức để mở rộng dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng chí Hà Thị Khiết yêu cầu các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện quy định này sâu rộng tới các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Ban Dân vận các cấp cần tham mưu cho đảng ủy các cấp về nhận thức để đảm bảo việc triển khai chặt chẽ, đồng bộ./.

Hải Yến/VOV-Trung tâm Tin

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
Ảnh: Marawi mang diện mạo mới sau khi được giải phóng
VOV.VN - Dù còn tan hoang sau 148 ngày giao tranh ác liệt, sự sống bắt đầu hồi sinh ở Marawi nhờ chính những người đã giải phóng thành phố này từ phiến quân.