Hội thảo thực tiễn cốt yếu về phát triển kinh tế thị trường

VOV.VN -Thảo luận các vấn đề như làm rõ mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Hôm nay (8/3), tại TP HCM, Ban chỉ đạo Tổng kết 30 năm đổi mới, - nhóm kinh tế (nhóm 1) và Thành ủy TP HCM tổ chức hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn cốt yếu về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Chủ trì hội thảo gồm các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ- Trưởng nhóm kinh tế (nhóm 1); Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TP HCM Minh, thành viên chỉ đạo nhóm kinh tế (nhóm 1); Vương Đình Huệ, Trưởng ban kinh tế Trung ương, Phó trưởng nhóm kinh tế (nhóm 1); Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó trưởng nhóm thường trực nhóm kinh tế (nhóm 1).

Tham dự Hội thảo còn có hơn 60 đại biểu đại diện Thành ủy TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, các tỉnh thành khác cùng nhiều giáo sư, nhà nghiên cứu khoa học…

hoi thao thuc tien cot yeu ve phat trien kinh te thi truong hinh 1
Hội thảo tập trung đánh giá thực tiễn 30 năm đổi mới đất nước

Đây là hội thảo có qui mô không lớn nhưng được chuẩn bị rất kĩ càng, tập hợp nhiều nhà nghiên cứu khoa học, nhằm tập trung đánh giá thực tiễn 30 năm đổi mới đất nước, cụ thể là về phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, quan trọng nhất là tập trung đánh giá tình hình trong 10 năm qua. Đây là giai đoạn có rất nhiều thay đổi, dựa trên thế và lực mới trong bối cảnh trong nước và quốc tế, nhất là sau khi Việt Nam là thành viên WTO. Những vấn đề thách thức và cơ hội, những điều được và chưa được có nhiều nội dung cần nhìn nhận đánh giá khách quan để đóng góp đưa ra những phát hiện mới, ý tưởng mới, tư duy mới và những định hướng giải pháp cho việc hoàn thiện kinh tế thị trường.

hoi thao thuc tien cot yeu ve phat trien kinh te thi truong hinh 2
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Trưởng nhóm kinh tế (1) phát biểu

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ- Trưởng nhóm kinh tế (nhóm 1) nhấn mạnh: Kinh tế thị trường là tính quy luật, là sản phẩm của nhân loại mà không có quốc gia nào muốn phát triển nhanh, thịnh vượng mà không áp dụng. Ở nước ta, tư tưởng về phát triển kinh tế thị trường trong xây dựng chủ nghĩa xã hội được đánh dấu bằng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI với việc thừa nhận có sản xuất hàng hóa trong chủ nghĩa xã hội và từng bước được nhận thức rõ hơn ở các đại hội sau và khái niệm “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” chính thức đi vào văn kiện của Đại hội IX và là đường lối chiến lược, nhất quán là mô hình kinh tế tổng quát trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nền kinh tế thị trường của chúng ta vừa tuân theo qui luật kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở dẫn dắt và chi phối bằng nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội.

Sau gần 30 năm đổi mới các yếu tố cấu thành nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam đã được tạo lập và đi vào hoạt động, từng bước hoàn thiện. Những thành tựu đổi mới về kinh tế và chính trị đã tạo nên không khí dân chủ mới trong xã hội, tạo động lực mới đưa đất nước không chỉ thoát ra khủng hoảng kinh tế mà còn đưa đất nước vươn lên nhóm các nước có thu nhập trung bình, làm thay đổi căn bản diện mạo đất nước, đạt được những thành tựu nổi bật về xóa đói giảm nghèo, sức mạnh tổng hợp của quốc gia tăng lên rõ rệt…

Tuy nhiên, kinh tế thị trường đã phát triển trên thế giới hàng trăm năm nhưng tại nước ta mới chỉ 30 năm, chưa có tiền lệ trong lịch sử, cho nên, trong quá trình phát triển cũng gặp nhiều trở ngại, khó khăn và thiếu sót, khuyết điểm…chưa bắt kịp với yêu cầu và đòi hỏi của công cuộc đổi mới; các yếu tố thị trường phát triển chậm, manh mún, thiếu đồng bộ, vận hành chưa thông suốt, thiếu cơ chế giám sát, tăng trưởng kinh tế chậm, chuyển sang phát triển theo chiều sâu nên nền kinh tế dù phát triển nhưng chưa bền vững, chất lượng chưa cao, cạnh tranh thấp, hệ thống tài chính non yếu, bộc lộ nhiều rủi ro.

Trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu gắn với bất ổn tiềm ẩn về địa chính trị-xã hội… chất lượng nguồn nhân lực cho đến kết cấu hạ tầng vẫn đang là vấn đề nhức nhối chưa được tháo gỡ nên đòi hỏi chúng ta phải tập trung cao độ trí tuệ để làm rõ những căn cứ lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp điều kiện cụ thể của nước ta và nguyên tắc chung của kinh tế thị trường thế giới ngày nay.

hoi thao thuc tien cot yeu ve phat trien kinh te thi truong hinh 3

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng nhóm kinh tế (nhóm 1) đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận các vấn đề như làm rõ mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, cần phải làm sâu sắc và mới luận điểm nào, dựa trên cơ sở luận cứ nào nhất là khi chúng ta hội nhập đầy đủ nền kinh tế thị trường toàn cầu vào năm 2018; Việt Nam học được gì từ các mô hình phát triển kinh tế thị trường của thế giới và vận dụng gì trong tương lai phát triển của đất nước; Để hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần làm rõ thị trường có phải là cơ chế hiệu quả lấy cạnh tranh làm động lực trong quá trình huy động và phân bổ các nguồn lực giúp giải phóng sức sản xuất và tái cơ cấu nền kinh tế; Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như thế nào? Kinh tế tư nhân có đủ thực tiễn để khẳng định đây là động lực quan trọng và có ý nghĩa quan trọng trong phát triển nền kinh tế trong tương lai? Những yếu tố cốt lõi đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta là gì?

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đại biểu với trách nhiệm cao cả với công cuộc đổi mới phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ, sáng tạo, cởi mở, thẳng thắn, trao đổi thảo luận nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng báo cáo tổng kết phục vụ văn kiện Đại hội 12 của Đảng góp phần tạo bước đột phá, thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững.

Tại Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn cốt yếu về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” có khoảng 30 tham luận được trình bày./.

Hà Khánh/VOV-TP HCM

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
Bỉ - Anh: Món quà an ủi và hơn thế nữa...
VOV.VN - Hạng Ba World Cup không chỉ là món quà an ủi mà còn có thể trở thành động lực đưa nền bóng đá tiến lên như trường hợp của Đức năm 2006.