Khai mạc phiên họp 23 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Trong thời gian từ 9-18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 8 dự án luật.

Sáng 9/9, phát biểu khai mạc phiên họp 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong thời gian từ 9-18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 8 dự án luật.

Cụ thể 8 dự án luật sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến gồm: Luật thuế tài nguyên; Luật thuế nhà, đất; Luật người tàn tật; Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi); Luật nuôi con nuôi; Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và Luật thi hành án hình sự.

Tại buổi làm việc, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật thuế Tài nguyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh trình bày. Tờ trình nêu rõ sự cần thiết ban hành luật thuế tài nguyên, nhằm hoàn thiện và đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật về thuế; thể hiện vai trò sở hữu Nhà nước đối với tài nguyên.

Theo Uỷ ban Tài chính ngân sách- cơ quan thẩm tra dự án Luật thuế tài nguyên thì các quy định đối tượng chịu thuế theo nhóm vấn đề sẽ không đảm bảo tính chi tiết, có thể dẫn đến khó khăn trong thực thi. Việc quy định những đối tượng chịu thuế chưa được xác định là không hợp lý. Báo cáo thẩm tra cũng cho rằng với các loại tài nguyên như kho số, tần số… là những lĩnh vực mới đưa vào khai thác và đang áp dụng thu phí sử dụng nên chưa nên đưa vào đối tượng chịu thuế. Một vấn đề khác được nêu ra là thuế suất đối với tài nguyên không tái tại, Uỷ ban Tài chính ngân sách cho rằng: Cùng với việc tăng cường trách nhiệm quản lý thì Dự thảo luật cần bổ sung mức thuế suất trên cơ sở phân biệt theo loại tài nguyên thiên nhiên, loại không tái tại sẽ được chịu mức thuế suất cao hơn. Theo tờ trình, khung thuế suất dự kiến với nhóm khoáng sản kim loại  từ 5 đến 30%; nhóm dầu thô là từ 6 đến 30%; thuế suất với khí đốt là từ 0 đến 25%; với các loại gỗ là từ 10 đến 40%./.

Đặng Linh