Những người bạn Pháp nói về Cách mạng tháng Tám và mùng 2/9

Thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 không chỉ có ý nghĩa đối với dân tộc Việt Nam khi đó, mà còn có tác động tới nhiều nước thuộc địa trên thế giới.

Trong suốt thời gian qua, có rất nhiều nhà báo Pháp quan tâm và dành nhiều trang sách để viết về lịch sử Việt Nam và các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm giành độc lập dân tộc của Việt Nam. Nhà báo Daniel Roussel là một trong số đó. Ông đã nhiều lần đến Việt Nam và đã có nhiều bài viết về đất nước, con người Việt Nam. Lịch sử Việt Nam, đặc biệt là Cách mạng tháng Tám năm 1945, là nội dung được nhà báo Daniel Roussel quan tâm nhiều hơn cả.

Nhà báo Daniel Roussel nhận xét: Kỷ niệm Ngày độc lập của Việt Nam mùng 2/9 là sự kiện quan trọng đối với mọi người Việt Nam. Trước hết, vào ngày 2/9, tại quảng trường Ba Đình-Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 2/9 còn là biểu tượng của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp, mở ra thời kỳ mới trong lịch sử Việt Nam- một đất nước Việt Nam độc lập. Ngày 2/9 còn là biểu tượng của quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Gắn liền với sự kiện quan trọng đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến cả cuộc đời và sự nghiệp cho nền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Đối với nhà báo Gérard Arcelin, công cuộc đấu tranh trường kỳ gian khổ để giành độc lập tự do dân tộc của Việt Nam cũng thật đáng khâm phục. Ông đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, về cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 của dân tộc Việt Nam. Nhà báo Gérard Arcelin khẳng định: “Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã thành công, và có ý nghĩa quan trọng với việc mang lại nền độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Nhân dân Việt Nam trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Hơn nữa, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Việt Nam khi đó còn tác động tới nhiều nước thuộc địa khác trên thế giới”.

Không chỉ có các nhà báo Pháp quan tâm tới cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 của dân tộc Việt Nam, mà còn có cả rất nhiều bạn bè Pháp, nhất là những người hiểu biết về Việt Nam và có nhiều gắn bó với  đất nước Việt Nam. Thông qua những phim ảnh, tài liệu, sách báo bằng tiếng Pháp nói về lịch sử Việt Nam, họ càng hiểu và khâm phục những thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, trong đó có thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ông Daniel Mass-Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Việt tỉnh Cote d’Or, cho rằng: “Cách mạng tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng lớn của dân tộc Việt Nam. Cả dân tộc Việt Nam đã phải trải qua biết bao gian nan để đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 đã mang lại nền độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Thắng lợi đó đã được cả thế giới biết tới và khâm phục”.

Ông Francis Andreau-Cựu Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp – Việt, người cũng đã có dịp tới Việt Nam và hiểu biết khá nhiều về lịch sử Việt Nam, cho rằng: ngày mùng 2/9/1945 là một ngày quan trọng đối với Việt Nam- ngày dân tộc Việt Nam chính thức được độc lập. Đặc biệt, sự thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945 dẫn tới sự kiện mùng 2/9 cho thấy, sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dân tộc Việt Nam đã phải trải qua bao gian nan, nhưng họ đã dũng cảm, kiên cường vượt qua để giành độc lập cho dân tộc.

Ông Francis Andreau còn cho biết, trong suốt những năm qua, Việt Nam từng bước đi lên, xây dựng và phát triển đất nước, với nhiều thành công trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Việt Nam ngày càng thể hiện uy tín và vị thế của mình trong khu vực cũng như trên thế giới./.

Văn Anh
Video đang được xem nhiều
Zimbabwe “vỡ òa” khi ông Mugabe bị cách chức lãnh đạo đảng ZANU-PF
VOV.VN - Đảng cẩm quyền Zimbabwe ZANU-PF yêu cầu Tổng thống 93 tuổi Robert Mugabe từ chức trong vòng 24h sau khi bị cách chức nếu không sẽ bị luận tội.