Phê duyệt Hiệp định và Biên bản hợp tác nước ngoài

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý nội dung Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước ta và Chính phủ nước Cộng hòa Nam Phi về hợp tác trong lĩnh vực quản lý và phát triển tài nguyên rừng.

Thủ tướng cũng đã phê duyệt nội dung Hiệp định Hợp tác chuyên gia với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc và Namibia (đã chỉnh sửa) thực hiện Chương trình hợp tác Nam - Nam để hỗ trợ chương trình an ninh lương thực quốc gia của Namibia; phê duyệt bổ sung Dự án "Cân đối hài hòa giữa an sinh và linh hoạt tại Việt Nam" do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện vào Danh mục yêu cầu Tổ chức Lao động quốc tế tài trợ với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại từ nguồn viện trợ của Quỹ Toàn cầu là 175.000 USD./.

Cổng thông tin Chính phủ
Video đang được xem nhiều
Ảnh: Thủ lĩnh Cách mạng tháng Mười, lãnh tụ Liên Xô Stalin thời trẻ
VOV.VN - Joseph Stalin là một trong các thủ lĩnh trụ cột của Cách mạng tháng Mười Nga long trời lở đất. Ông về sau trở thành lãnh tụ nổi tiếng của Liên Xô.