Phiên họp 23 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII khai mạc 9/9

Chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung, trong đó có việc biểu quyết những vấn đề quan trọng của dự án, dự thảo luật.

Tại phiên họp thứ 23 sẽ khai mạc ngày 9/9 và dự kiến kéo dài trong 10 ngày, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII sẽ giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của các cơ quan có thẩm quyền trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng như Tòa án, Viện kiểm sát, Bộ công an, Thanh tra Chính phủ.

Chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung, trong đó có việc biểu quyết những vấn đề quan trọng của dự án, dự thảo luật; vấn đề sửa đổi, bổ sung nhiều luật; giá trị pháp lý, hiệu lực của các nghị quyết của Quốc hội; vấn đề chuẩn bị và báo cáo tại kỳ họp Quốc hội về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước; việc ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Về công tác xây dựng luật, dự kiến tại phiên họp này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào một loạt dự án luật như: Luật thuế tài nguyên; Luật thuế nhà, đất; Luật an toàn thực phẩm; Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi); Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật thi hành án hình sự; Luật nuôi con nuôi; Luật người tàn tật; Luật tiếp cận thông tin; Luật biển Việt Nam; cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật cơ yếu.

Theo chương trình dự kiến, Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo về công tác dân nguyện, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2009; xem xét, quyết định việc bổ sung biên chế và số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong các năm 2009 và 2010; cho ý kiến về việc bổ sung biên chế của Kiểm toán Nhà nước các năm 2009 và 2010; cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2009 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm …./.

TTXVN