Quán triệt Nghị quyết cho các chức sắc tôn giáo, dân tộc

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe giới thiệu nội dung chính về 3 văn kiện quan trọng trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Sáng 15/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM tổ chức Hội nghị nghiên cứu, giới thiệu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho các vị nhân sĩ, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số.

Tham dự Hội nghị có gần 300 các vị là nhân sĩ, chức sắc các tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài, Bà-hai, Hồi giáo và người tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc thiểu số Hoa, Chăm, Khơmer…

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe giới thiệu nội dung chính về 3 văn kiện quan trọng trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 và Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Dịp này, Hội nghị còn phổ biến Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ IX của Đảng bộ thành phố và một số vấn đề mới về tình hình biển Đông.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã nêu ý kiến bày tỏ sự tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; đồng thời tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” và xây dựng TP HCM ngày càng văn minh, hiện đại.

Ông Kim-Sô, dân tộc Chăm, Giáo cả Thánh đường Hồi giáo JAMIUL ANWAR quận 8, TP HCM nói: “Khi trở về địa phương tôi sẽ cùng đồng bào xây dựng cuộc sống, làm sao cho cuộc sống được phát triển hơn./.

PV
Video đang được xem nhiều
Quán cơm đặc biệt chỉ 2.000 đồng/suất giữa lòng Hà Nội
VOV.VN - Với mong muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, quán cơm 2.000 đồng được một câu lạc bộ thiện nguyện mở giữa lòng Hà Nội.