Việt - Lào: Mối quan hệ thủy chung, trong sáng, vững bền

Việt - Lào: Mối quan hệ thủy chung, trong sáng, vững bền

VOV.VN - Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em làm hết sức mình để củng cố, phát triển quan hệ 2 nước.