Các Bộ trưởng, trưởng ngành không né tránh, đi thẳng vào vấn đề

Các Bộ trưởng, trưởng ngành không né tránh, đi thẳng vào vấn đề

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, các Bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời chất vấn rất tốt, thẳng thắn đi vào vấn đề và không né tránh.