Sẽ thành lập Tổng cục Lâm nghiệp, Thủy sản và Thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ sớm thành lập 3 Tổng cục: Lâm nghiệp, Thuỷ sản và Thuỷ lợi trực thuộc Bộ.

Như vậy, sau khi thành lập 3 Tổng cục cơ cấu tổ chức của Bộ sẽ gồm 24 đơn vị trực thuộc.

Trước đó, tại Tờ trình, ''Về việc giải trình, tiếp thu ý kiến về Đề án kiện toàn tổ chức ngành và thành lập Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thuỷ sản, Tổng cục Thuỷ lợi'' của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hầu hết các địa phương đã thống nhất với Bộ về sự cần thiết thành lập 3 Tổng cục. Tuy nhiên các địa phương đề nghị xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của 3 Tổng cục để tránh trở thành tổ chức trung gian, tránh chồng chéo nhiệm vụ và đùn đẩy trách nhiệm giữa Tổng cục với Bộ và giữa Bộ với các Bộ, ngành liên quan.

Sau khi xem xét Tờ trình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ trưởng Cao Đức Phát hoàn chỉnh báo cáo để giữa tháng 9, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Hà Nội mới
Video đang được xem nhiều
Toàn cảnh Triều Tiên ăn mừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa mới đây
VOV.VN - Thế giới thêm bất an sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6 vào tháng 9. Từ đó đến nay, nước này nhiều lần ăn mừng việc thử hạt nhân và tên lửa.