Tổng Bí thư: Làm sao phải giữ được bản sắc riêng của Hà Nội

Tổng Bí thư: Làm sao phải giữ được bản sắc riêng của Hà Nội

VOV.VN-Tổng Bí thư: Làm sao phải giữ được bản sắc riêng của Hà Nội trong quá trình phát triển. Phải giữ được hồn cốt của dân tộc

Bổ nhiệm 12 Kiểm sát viên cao cấp

Bổ nhiệm 12 Kiểm sát viên cao cấp

Ngày 19/10 tại thành phố Đà Lạt, VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2017.