Cán bộ thuộc diện kiểm tra tài sản: Không có vùng cấm

Cán bộ thuộc diện kiểm tra tài sản: Không có vùng cấm

VOV.VN - Việc kiểm tra, giám sát tài sản là quy định của Bộ Chính trị nên, những người thuộc diện quản lý, thuộc diện kiểm tra thì đều không có vùng cấm.